Упокоївся в Господі Дмитро Шпирка. Похорон в суботу 22.06. - год.09.00
Z dnia: 2015-04-27

SYMPOZJUM NAUKOWE WE WROCŁAWIU

”Kościół - komunikacja - wizerunek” to tytuł ogólnopolskiego sympozjum naukowego, które miało miejsce we Wrocławiu 27 kwietnia 2015 r.
Pierwszym prelegentem był ks. prof. Andrzej Draguła, który przedstawił wykład pt. „Kościoła kłopoty z wizerunkiem”. W swym wystąpieniu zaznaczył on, że nie tyle piękno, co prawda Kościoła musi przebić się do świadomości odbiorców. „Wizualna atrakcyjność Kościoła powinna być – jak podkreślił profesor – zakorzeniona w duchowości, ponieważ głos Chrystusa może przebić się tylko przez realny obraz Kościoła, a nie estetyczny”.
O wizerunku Kościoła w telewizyjnych serwisach informacyjnych mówił prof. Aleksander Woźny z Uniwersytetu Wrocławskiego. Państwowe stacje telewizyjne - w przekonaniu prelegenta - kierując się zasadami rentowności i chęcią zwiększenia oglądalności, bardzo nierzetelnie wypełniają swą misję.
Tabloidyzacja życia Kościoła w mediach była kolejnym tematem sympozjum, który przedstawił dr hab. Józef Majewski z Uniwersytetu Gdańskiego. Według niego niekatolickie media, mówiąc o Kościele, ograniczają się tylko do sfery Kościoła hierarchicznego.
Bardzo cennym wystąpieniem była prezentacja przygotowana przez dr hab. Monikę Przybysz, która zapoznała uczestników z problemem zarządzania komunikacją w sytuacjach kryzysowych w Kościele w Polsce. Autorka przedstawiła wiele cennych postulatów i propozycji skierowanych do rzeczników prasowych instytucji kościelnych.
Ks. dr hab. Robert Nęcek – rzecznik archidiecezji krakowskiej, przedłożył wystąpienie na temat sposobów uzdrawiania sytuacji kryzysowych w instytucjach kościelnych.
Ks. dr hab. Józef Kloch podjął temat obecności i wykorzystania przez diecezje i zakony sieci internetowych. Wskazał na konieczność edukacji medialnej przyszłych księży i zakonników. Zaznaczył również, że dziś obowiązkiem każdego duchownego jest umiejętność posługiwania się nowoczesnymi sposobami przekazu informacji. O edukacji medialnej w Kościele mówił również ks. prof. Tadeusz Lewicki z Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie.
O. dr Wit Pasierbek SJ, przedstawiając jezuicką wizję Kościoła, wskazał na potrzebę ofiarnej służby wspólnocie kościelnej. Do wypełnienia tego powołania – jak zaznaczył prelegent – potrzebne są solidne studia i kompetencje. Jezuita podsumowując swe wystąpienie powiedział: „Należy kochać Kościół takim jakim jest”.
Profesor Jan Miodek, powołując się na wybitnego poetę i historyka sztuki ks. prof. Janusza S. Pasierba, przypomniał, że „chrześcijaństwo jest odpowiedzialne za poziom nadziei w świecie i że wiele rzeczy można sobie odpuścić, ale tego – nie”. To właśnie chrześcijańska nadzieja i miłość, w przekonaniu prelegenta, mają stanowić główne treści współczesnego przepowiadania w Kościele.
Na zakończenie ks. dr Rafał Kowalski podzielił się z uczestnikami sekretami skuteczności przepowiadania Ojca Świętego Franciszka. Kluczem do owocnego głoszenia Słowa Bożego przez obecnego papieża jest prosta i uporządkowana treść, odpowiednie gesty i słowa, dialog ze słuchaczami oraz jasno sformułowany apel.

„kliknij” foto by powiekszycPozostałe wydarzenia z 2015


 
Wydarzenia
 • 2024 (12)
 • 2023 (25)
 • 2022 (20)
 • 2021 (13)
 • 2020 (18)
 • 2019 (7)
 • 2018 (9)
 • 2017 (20)
 • 2016 (32)
 • 2015 (33)
 • 2014 (17)
 • 2013 (7)
 • 2012 (3)
 • 2011 (8)
 • 2010 (9)
 • 2009 (1) • Adres i kontakt
  ul. Wrocławska 180
  59-220 Legnica
  tel./fax: +48 76 854 47 46

  Nabożeństwa
  niedziela: godz. 10.00 i 12.00,
  święta: godz. 10.00 i 18.00
  dni powszednie: godz. 8.00 lub 18.00 [ szczegóły ]

  Linki
 • Ukraiński Kościół Greckokatolicki
 • Archidiecezja Przemysko-Warszawska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce
 • Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce
 • Eparchia Olsztyńsko-Gdańska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce
 • Metropolitalne Duchowne Seminarium w Lublinie

 • Cerkiew Lódź
 • Cerkiew Opole
 • Cerkiew Poznań
 • Cerkiew Słupsk
 • Cerkiew Wrocław

 • [więcej]


  Parafia Greckokatolicka w Legnicy (Eparchia Wrocławsko-Koszalińska kościoła Greckokatolickiego w Polsce) © 2021
  PARAFIA

  O parafii
  Duszpasterze
  Historia parafii
  Świątynia
  Chór parafialny
  Zespół „Damo Radu”
  Festiwa Twórczości Sakralnej
  WYDARZENIA

  OGŁOSZENIA
  PARAFIALNE


  Aktualizowano:
  2024-06-20
  FOTO GALERIE

  KONTAKT

  Kontakt
  Lokalizacja na mapie

  Linki