Z dnia: 2010-11-16

Wizytacja kanoniczna w naszej parafii

W dniach 14-15 listopada bieżącego roku, w ramach wizytacji kanonicznej, parafię pw. Zaśnięcia NMP w Legnicy odwiedził Jego Ekscelencja Ks. Biskup Włodzimierz (Juszczak) – Pasterz Diecezji Wrocławsko – Gdańskiej.
W niedzielę 14 listopada br. na dziedzińcu cerkiewnym Władykę przywitał ks. proboszcz Mirosław Drapała. Następnie w uroczystej procesji Ks. Biskup został wprowadzony do cerkwi, gdzie odbyła się dalsza część przywitania przez przedstawicieli parafii. Przed Boską Liturgią ks. proboszcz przedstawił sprawozdanie z działalności duszpasterskiej za okres minionych 5 lat.
W czasie homilii Dostojny Gość zwrócił szczególną uwagę na potrzebę wierności powołaniu , jakim zostaliśmi wezwani. Dziękując Bogu za wszystkie dary, zachęcał do gorącej modlitwy i do pracy na rzecz jedności wspólnoty.. Przestrzegał również przed niebezpieczeństwami, jakie zagrażają dziś Cerkwi, parafii i wierzącym.
Po modlitwie odbyło się spotkanie z wiernymi, podczas którego Pasterz omawiał szczegółowo problemy związane z pracą duszpasterską w parafii. Tego samego dnia Ks. Biskup spotkał się też z przedstawicielami Rady Parafialnej oraz z katechetami.
Po południu odbył zwyczajowe wizyty: w rodzinie księdza wikariusza Dariusza Hubiaka, w rodzinie Księdza Romana Malinowskiego oraz w rodzinie siostry Katarzyny Kaczmar. Odwiedził także rodzinę Marii i Jerzego Starzyńskich.
W poniedziałek 15 listopada br. Władyka odwiedził Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Legncy, którego jest absolwentem. Tam spotkał się z dyrekcją, gronem pedagogicznym i uczniami. Kolejnym etapem wizytacji było spotkanie z Prezydentem Miasta Legnicy w miejskim ratuszu. Następnie Ks. Biskup odwiedził swą mamę Joannę Juszczak, która mieszka na terenie parafii. Po południu odbyła się wizytacja w kancelarii parafialnej, gdzie Dostojny Gość przeglądał stosowne dokumenty i złożył niezbędne podpisy.
Tego dnia Ks. Biskup, wraz z duchowieństwem parafialnym i wiernymi, modlił się też za zmarłych na miejscowym cmentarzu komunalnym. Panachydę odprawiono przy grobie mamy Ks. Abp Jana (Martyniaka) śp. Marii Martyniak, oraz przy grobie siostry Ks. Biskupa Włodzimierza (Juszczaka) śp. Marii Cokan. Na zakończenie została odprawiona Boska Liturgia za śp. ks. Włodzimierza Hajdukiewicza i wszystkich zmarłych legnickiej parafii.
Wizytacja kanoniczna odbywa się w każdej parafii co 5 lat. Jest to czas kontroli, ale przede wszystkim jest okazją do spotkań z wiernymi, czasem umacniania ich wiary i wskazywania drogi na przyszłość. W tradycji chrześcijańskiej biskupi są kontynuatorami misji apostołów. Biskupi tworzą we wspólnocie z Papieżem Urząd Nauczycielski Kościoła. Leży on w kompetencji tych, którzy są powołani do posługi nauczania w dziedzinie wiary i moralności na mocy autorytetu otrzymanego przez Chrystusa. Nauka Kościoła jest dziełem Urzędu Nauczycielskiego, który naucza na podstawie autorytetu, jakiego Chrystus udzielił Apostołom i ich następcom (Katechizm Kościoła Katolickiego, 2034).


 
Wydarzenia
 • 2024 (6)
 • 2023 (25)
 • 2022 (20)
 • 2021 (13)
 • 2020 (18)
 • 2019 (7)
 • 2018 (9)
 • 2017 (20)
 • 2016 (32)
 • 2015 (33)
 • 2014 (17)
 • 2013 (7)
 • 2012 (3)
 • 2011 (8)
 • 2010 (9)
 • 2009 (1) • Adres i kontakt
  ul. Wrocławska 180
  59-220 Legnica
  tel./fax: +48 76 854 47 46

  Nabożeństwa
  niedziela: godz. 10.00 i 12.00,
  święta: godz. 10.00 i 18.00
  dni powszednie: godz. 8.00 lub 18.00 [ szczegóły ]

  Linki
 • Ukraiński Kościół Greckokatolicki
 • Archidiecezja Przemysko-Warszawska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce
 • Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce
 • Eparchia Olsztyńsko-Gdańska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce
 • Metropolitalne Duchowne Seminarium w Lublinie

 • Cerkiew Lódź
 • Cerkiew Opole
 • Cerkiew Poznań
 • Cerkiew Słupsk
 • Cerkiew Wrocław

 • [więcej]


  Parafia Greckokatolicka w Legnicy (Eparchia Wrocławsko-Koszalińska kościoła Greckokatolickiego w Polsce) © 2021
  PARAFIA

  O parafii
  Duszpasterze
  Historia parafii
  Świątynia
  Chór parafialny
  Zespół „Damo Radu”
  Festiwa Twórczości Sakralnej
  WYDARZENIA

  OGŁOSZENIA
  PARAFIALNE


  Aktualizowano:
  2024-04-13
  FOTO GALERIE

  KONTAKT

  Kontakt
  Lokalizacja na mapie

  Linki