Z dnia: 2021-03-17

CHRONIĄ, INTERPRETUJĄ, WYJAŚNIAJĄ

Tych świętych zobaczycie najczęściej w cerkwiach.

Wizerunki ojców Kościoła, wczesnochrześcijańskich świętych, których – jak mówi encyklopedia PWN – łączyły „głoszenie prawowiernej nauki, świętość życia oraz powszechne uznanie przez Kościół”, bardzo trudno odnaleźć w naszych świątyniach. O wiele częściej można się z nimi natomiast spotkać w sakralnych obiektach Kościoła wschodniego, do których należy m.in. greckokatolicka cerkiew pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Legnicy.

Świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu wspominamy w naszym kalendarzu liturgicznym 2 stycznia. Dlaczego święci doktorowie Kościoła są jednak bliżsi Kościołowi wschodniemu, opowiada ks. Mirosław Drapała, proboszcz legnickiej wspólnoty. – Kościół ten jest mocno zakorzeniony w tradycji apostolskiej. Ta rozpoczyna się od nauczania uczniów Chrystusa. To fundament zapisany w Piśmie Świętym – mówi greckokatolicki kapłan. – Powyższą prawdę i depozyt wiary Kościoła chronią, interpretują i wyjaśniają nam właśnie święci ojcowie, następcy apostołów – dodaje.

Duchowny opiekuje się cerkwią, która mieści się przy ul. Wrocławskiej w Legnicy. Wewnątrz znajdziemy czterorzędowy ikonostas (ściana z ikon, która oddziela dwie przestrzenie – przeznaczoną dla wiernych oraz ołtarzową – obrazującą niebo), a w nim wizerunki m.in. Chrystusa Nauczającego, Matki Bożej z Dzieciątkiem, czterech ewangelistów czy właśnie postaci świętych ojców Kościoła (w skrzydłach bocznych).
Czy liturgiczne wspomnienie tych ostatnich wiąże się ze szczególnym zwróceniem uwagi wiernych na ich dzieje? – W cerkwi sprawujemy najczęściej liturgię św. Jana Chryzostoma, ale dziesięć razy do roku [m.in. 14 stycznia – red.] jest to liturgia św. Bazylego Wielkiego. Przez uczestniczenie w Eucharystii doświadczamy i uświadamiamy sobie, że jesteśmy członkami Ciała Chrystusa, stąd też obecność ikon ojców Kościoła nie może dziwić – tłumaczy ks. Mirek. – W to wspomnienie zazwyczaj przypominamy sobie biografię ojców i czerpiemy z ich bogatej twórczości w przepowiadaniu, w homilii – dodaje gospodarz wspólnoty należącej do eparchii wrocławsko-gdańskiej.

Ksiądz M. Drapała tłumaczy jeszcze jedną bardzo ważną rzecz – kwestię porównywania ważności świętych. – W Kościele greckokatolickim mamy nawet wspomnienie Trzech Świętych Hierarchów: św. Bazylego Wielkiego, Jana Chryzostoma i Grzegorza Teologa (30 stycznia, 12 lutego – według kalendarza gregoriańskiego) – mówi kapłan. – Taki stan rzeczy ostatecznie ukrócił wszelkie spory dotyczące kwestii znaczenia poszczególnych hierarchów – dodaje gospodarz Cerkwi pw. Zaśnięcia NMP w Legnicy.


JAKUB ZAKRAWACZ
Gość Legnicki 1/2021

Zobacz źródło: Gość legnicki 1/2021 Jakub Zakrawacz


„kliknij” foto by powiekszyc
 
Wydarzenia
 • 2024 (11)
 • 2023 (25)
 • 2022 (20)
 • 2021 (13)
 • 2020 (18)
 • 2019 (7)
 • 2018 (9)
 • 2017 (20)
 • 2016 (32)
 • 2015 (33)
 • 2014 (17)
 • 2013 (7)
 • 2012 (3)
 • 2011 (8)
 • 2010 (9)
 • 2009 (1) • Adres i kontakt
  ul. Wrocławska 180
  59-220 Legnica
  tel./fax: +48 76 854 47 46

  Nabożeństwa
  niedziela: godz. 10.00 i 12.00,
  święta: godz. 10.00 i 18.00
  dni powszednie: godz. 8.00 lub 18.00 [ szczegóły ]

  Linki
 • Ukraiński Kościół Greckokatolicki
 • Archidiecezja Przemysko-Warszawska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce
 • Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce
 • Eparchia Olsztyńsko-Gdańska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce
 • Metropolitalne Duchowne Seminarium w Lublinie

 • Cerkiew Lódź
 • Cerkiew Opole
 • Cerkiew Poznań
 • Cerkiew Słupsk
 • Cerkiew Wrocław

 • [więcej]


  Parafia Greckokatolicka w Legnicy (Eparchia Wrocławsko-Koszalińska kościoła Greckokatolickiego w Polsce) © 2021
  PARAFIA

  O parafii
  Duszpasterze
  Historia parafii
  Świątynia
  Chór parafialny
  Zespół „Damo Radu”
  Festiwa Twórczości Sakralnej
  WYDARZENIA

  OGŁOSZENIA
  PARAFIALNE


  Aktualizowano:
  2024-05-25
  FOTO GALERIE

  KONTAKT

  Kontakt
  Lokalizacja na mapie

  Linki