Z dnia: 2013-03-02

WYKŁADY NA SPOTKANIU AKCJI KATOLICKIEJ W LEGNICY

2 marca 2013 r. Akcja Katolicka Diecezji Legnickiej miała swoje kolejne wielkopostne spotkanie formacyjne. Na rekolekcjach tych zgromadzili się członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej z całej diecezji. Jak co roku spotkanie rozpoczęło się uczestnictwem we Mszy św. Przewodniczenie i homilię wygłosił ks. prof. dr hab. Jan Klinkowski
–Asystent Kościelny Akcji Katolickiej diecezji legnickiej. Po Mszy św. w Centrum Ewangelizacyjnym Parafii Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Legnicy wysłuchano cyklu wykładów z tematu „Maryja na drogach
wiary Kościoła”. Pierwszym wykładem było rozważanie ks
. prof. PWT dr hab. Jana Klinkowskiego „Biblijny obraz Maryi”
, wykładowca przybliżył słuchaczom Maryję z czasów biblijnych,znaczenie Jej imienia, oraz obraz na tle ówczesnych uwarunkowań i prawa żydowskiego. Kolejnym wykładowcą był ks. dr Mirosław
Drapała, proboszcz greckokatolickiej parafii Zaśnięcia NMP w Legnicy. Wykład „Maryja w liturgii Kościoła Wschodniego” oraz pokaz multimedialny księdza doktora wzbudził bardzo duże zainteresowanie słuchaczy. Rozważanie tematu wykładowca nazwał „medytacją”przedstawiając elementy cerkwi, ikonostasu i miejsca Maryi w Kościele i liturgii obrządku wschodniego. Następnym wykładem formacyjnym było przedstawienie przez Pana dra Wacława Szetelnickiego prelekcji „Maryja w ikonografii”. Wykładowca przedstawił źródła
ikonografii Maryjnej oraz omówił z prezentacją multimedialną obrazy od
najstarszych znanych i nieznanych ikon Maryi po współczesne czasy. Pok
azał też obrazy rzeźb i inne elementy sztuki przedstawiające wizerunki Maryi. Ostatnim wykładem było przedstawienie przez ks. dra Adama Laska
–prefekta i wykładowcę WSD w Legnicy tematu „Maryja w nauce Soborów”. Wykładowca przedstawił słuchaczom rozwój myśli chrześcijańskiej przedstawiającą Matkę Bożą oraz Jej postać przewijającą się w kolejnych Soborach. Prelegent omówił także wydarzenia biblijne
z obecnością Maryi i ich skutki trwające do dziś. (Autor Franciszek Kwaśniak)


 
Wydarzenia
 • 2024 (11)
 • 2023 (25)
 • 2022 (20)
 • 2021 (13)
 • 2020 (18)
 • 2019 (7)
 • 2018 (9)
 • 2017 (20)
 • 2016 (32)
 • 2015 (33)
 • 2014 (17)
 • 2013 (7)
 • 2012 (3)
 • 2011 (8)
 • 2010 (9)
 • 2009 (1) • Adres i kontakt
  ul. Wrocławska 180
  59-220 Legnica
  tel./fax: +48 76 854 47 46

  Nabożeństwa
  niedziela: godz. 10.00 i 12.00,
  święta: godz. 10.00 i 18.00
  dni powszednie: godz. 8.00 lub 18.00 [ szczegóły ]

  Linki
 • Ukraiński Kościół Greckokatolicki
 • Archidiecezja Przemysko-Warszawska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce
 • Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce
 • Eparchia Olsztyńsko-Gdańska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce
 • Metropolitalne Duchowne Seminarium w Lublinie

 • Cerkiew Lódź
 • Cerkiew Opole
 • Cerkiew Poznań
 • Cerkiew Słupsk
 • Cerkiew Wrocław

 • [więcej]


  Parafia Greckokatolicka w Legnicy (Eparchia Wrocławsko-Koszalińska kościoła Greckokatolickiego w Polsce) © 2021
  PARAFIA

  O parafii
  Duszpasterze
  Historia parafii
  Świątynia
  Chór parafialny
  Zespół „Damo Radu”
  Festiwa Twórczości Sakralnej
  WYDARZENIA

  OGŁOSZENIA
  PARAFIALNE


  Aktualizowano:
  2024-05-25
  FOTO GALERIE

  KONTAKT

  Kontakt
  Lokalizacja na mapie

  Linki