Z dnia: 2016-02-20

KONFERENCJA EKUMENICZNA ”BY NA NOWO ODKRYĆ DZIEŃ PAŃSKI”

20 lutego w Legnicy odbyła się pierwsza ekumeniczna konferencja poświęcona świętowaniu niedzieli. Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą oraz słowem wprowadzającym, które wygłosił ks. dr Bogusław Wolański. W czasie sympozjum zostały przedłożone cztery prelekcje: - Ks.Jerzy Gansel, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Legnicy, Niedzielne spotkanie z Chrystusem i jego oddziaływanie na szarość codziennego życia,
- Ks. dr Mirosław Drapała, proboszcz parafii greckokatolickiej w Legnicy, Niedziela w świetle Katechizmu Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego ”Chrystus – nasza Pascha”,
- Ks. Lubomir Worhacz, proboszcz parafii prawosławnej w Legnicy,”Pamiętaj, aby dzień święty święcić” – w świetle nauki Kościoła Prawosławnego,
- Ks. dr hab Bogusław Drożdż, prof. PWT Wrocław, Kościół rzymsko-katolicki, Społeczny Ruch Świętowania Niedzieli, Dlaczego mamy świętować w niedzielę? – argumenty Listu apostolskiego św. Jana Pawła II ”Dies Domini”.
Konferencja odbyła się z okazji pierwszej rocznicy podpisania apelu Kościołów chrześcijańskich w Polsce o poszanowanie i świętowanie niedzieli.

Foto: ks. W. Wesołowski

By na nowo odkryć Dzień Pański. Konferencja ekumeniczna w Legnicy.

Odbyła się ona w sobotę w Legnicy. Spotkanie zaplanowano z okazji pierwszej rocznicy podpisania apelu Kościołów chrześcijańskich w Polsce o poszanowanie i świętowanie niedzieli.

W sympozjum wzięli udział przedstawiciele Kościoła katolickiego, greckokatolickiego, prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego oraz przedstawiciele parlamentarzystów, władz lokalnych i osoby zainteresowane tym tematem. Nie mogło też zabraknąć członków Społecznego Ruchu Świętowania Niedzieli, z przewodniczącym Bogdanem Orłowski, którzy byli inicjatorami tego spotkania.

Pierwszą prelekcję wygłosił ks. Jerzy Gansel, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Legnicy, który podjął temat: Niedzielne spotkanie z Chrystusem i jego oddziaływanie na szarość życia codziennego. Rozpoczynając swoje wystąpienie zachęcił wszystkich zebranych do refleksji nad tym, jak w dzisiejszych czasach powinien żyć człowiek, zwłaszcza chrześcijanin, jak powinien znajdować czas na odpoczynek i spotkanie z Bogiem? Okazuje się, że nie jest to łatwe zadanie, kiedy weźmiemy pod uwagę styl życia i pracy współczesnego człowieka.Powinniśmy jednak zachęcać wiernych do tego, by pragnęli spotkania z Bogiem, by pragnęli odpoczynku. Jest to ważne, gdyż niedziela powinna być dniem dla człowieka i człowiek z niedzieli powinien czerpać siłę do kolejnego tygodnia życia, i pracy mówił ks. Jerzy Gansel. Przypomniał też, że spotkanie chrześcijanina ze Słowem Bożym czyni z niego apostoła Ewangelii Jezusa Chrystusa. Niedziela powinna być zatem tym dniem, który uwalnia nas od tego, co doczesne i pokazuje cel naszego chrześcijańskiego życia, które nie tu na ziemi ma swoje zakończenie podkreślił prelegent.W swoim wystąpieniu ks. Gansel oparł się na fragmentach Ewangelii, min. opisie spotkania z Samarytanką, uzdrowienia przy sadzawce, spotkania z kobietą cudzołożną czy też przypowieściach o Samarytaninie i faryzeuszu, i celniku ukazując, że Jezusa proponuje nam inny styl życia, niż mamy to w codzienności. Niedziela, dla chrześcijan, jest zatem tym dniem, który powinien przeznaczyć na odpoczynek, słuchanie Słowa Bożego, ale też na wspólny posiłek w rodzinnym gronie. Dobry odpoczynek, to odpoczynek z Chrystusem i w Chrystusie podkreślił ks. Gansel.Ks. Mirosław Drapała, proboszcz parafii greckokatolickiej w Legnicy podjął temat Niedziela w świetle Katechizmu Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego Chrystus nasza Pascha. Podkreślił on, że niedziela jest dniem centralnym w życiu wiernych Kościoła greckokatolickiego, zarówno w liturgicznym cyklu tygodniowym, jak i ośmiotygodniowym (jest sześć ośmiotygodniowych cykli w ciągu roku). Ciekawostką było ukazanie cyklu tygodniowego w relacji do dzieła stworzenia świata i człowieka. Każdy dzień opisu stworzenia ma swoje odzwierciedlenie w liturgii w ciągu tygodnia. Najważniejszym dniem jest niedziela dzień zmartwychwstania Chrystusa. Niedziela to nie tylko nakazane święto, to dzień odpoczynku, celebracji Boskiej liturgii, a zwłaszcza Eucharystii, która uczestnikom daje udział w radości Zmartwychwstania i w Królestwie, które ma nadejść mówił ks. Drapała.Dodał też, że poświęcenie tego dnia Bogu i bliźnim duchowo ubogaca człowieka, ma też wymiar wspólnoto twórczy. Proboszcz parafii greckokatolickiej zwrócił też uwagę na problem wielu imigrantów zarobkowych, zwłaszcza z Ukrainy, którzy pracują w Polsce. Bardzo często pracują siedem dni w tygodniu, po kilkanaście godzin, nie mając czasu ani na odpoczynek, ani na świętowanie. Zwrócił się zatem z apelem do wszystkich, zwłaszcza do pracodawców, którzy często też są chrześcijanami, o poszanowanie niedzieli jako dnia wolnego i świętego.Kolejny wykład zaprezentował ks. Lubomir Worhacz, proboszcz parafii prawosławnej w Legnicy, prezentując temat: Pamiętaj, aby dzień święty święcić w świetle nauki Kościoła prawosławnego. Opierając się na tekstach Pisma Świętego, pismach Ojców Kościoła Wschodniego i świętych prawosławia, mówił nie tylko o świętości niedzieli, ale też o stosunku człowieka do pracy. Poniżasz swoją pracę, jeśli myślisz tylko o zysku te słowa św. Mikołaja Serbskiego przypominają, że w pracy człowiek powinien odkrywać piękno i swoje powołanie.Poprzez pracę jesteśmy powołani do kontynuowania dzieła Stwórcy. Aby przynosiła ona swój efekt, człowiek musi mieć szansę odnowy sił duchowych i fizycznych. Jest to konieczne mówił ks. Worhacz. Zwrócił też uwagę na sposoby świętowania, które podpowiada sam Chrystus: To modlitwa w różnych miejscach, w świątyni, w domu, na łonie przyrody. To także uczynki miłosierdzia i bycie dla innych. To także przestrzeganie postów. Wszystko po to, by odpoczywać przy Bogu i w Bogu. Proboszcz parafii prawosławnej zachęcił wszystkich do tego, by w swoim podejściu do niedzieli i świętowania tego dnia nie ulegać sekularyzacji życia.Z ostatnim wykładem wystąpił ks. Bogusław Drożdż (SRŚN), który zaprezentował List apostolski św. Jana Pawła II Dies Domini. Prezentując ten dokument papieski zaznaczył, że świętowanie niedzieli to świętowanie dzieła Stwórcy, Zmartwychwstania Chrystusa i Zesłania Ducha Świętego. Niedziela to także dzień Kościoła, dzień wspólnoty, a także dzień radości, odpoczynku i solidarności z innymi. Prelegent podkreślił, że umiejętnie świętowanie otwiera człowiek na Boga, uczy rozróżniania dobra i zła, umożliwia duchowy postęp człowieka. To nic innego, jak rozwijanie w sobie dobrego humanizmu, ukierunkowanego ku Bogu.

Przypomniał też zgromadzonym o podpisaniu apelu, które miało miejsce w styczniu ubiegłego roku w Warszawie. Zaznaczył, że myślą przewodnią apelu były słowa przypominające, że po wielodniowej pracy człowiek ma prawo nie tylko do odpoczynku, ale także jako chrześcijanin do świętowania dnia Pańskiego zgodnie ze swoją wiarą. Apel ten skierowany był zarówno do wszystkich chrześcijan, ale też do pracodawców, parlamentarzystów i wszystkich ludzi dobrej woli.

Treść tego apelu została ponownie odczytana na zakończenie sobotniej konferencji. Odbyła się też projekcja filmu zrealizowanego na zlecenie Społecznego Ruchu Świętowania Niedzieli przez telewizję Lumen pt. Niedziela jest święta.

Zarówno prelegenci, jak i zaproszeni goście, i uczestnicy konferencji wyrazili przekonanie, że ten wspólny głos wszystkich chrześcijan przyczyni się do pogłębienia świadomości i wartości niedzieli, jako dnia wolnego i dnia świętego.Warto przypomnieć, że działania na rzecz przywrócenia niedzieli, jako dnia wolnego od pracy, ale też, jako dnia świętego podejmowane są już od wielu lat przez Społeczny Ruch Świętowania Niedzieli, który działa w diecezji legnickiej.

Pełny zapis konferencji wraz z wystąpieniami gości dostępny jest na stronie internetowej Radia Plus Legnica, www.legnica.fm

Tekst: ks.Waldemar Wesołowski
(http://poinformuj.opoka.org.pl/duszpasterskie/9562.1,Legnica_Konferencja_ekumeniczna_o_swietosci_niedzieli.html)


„kliknij” foto by powiekszycPozostałe wydarzenia z 2016


 
Wydarzenia
 • 2024 (11)
 • 2023 (25)
 • 2022 (20)
 • 2021 (13)
 • 2020 (18)
 • 2019 (7)
 • 2018 (9)
 • 2017 (20)
 • 2016 (32)
 • 2015 (33)
 • 2014 (17)
 • 2013 (7)
 • 2012 (3)
 • 2011 (8)
 • 2010 (9)
 • 2009 (1) • Adres i kontakt
  ul. Wrocławska 180
  59-220 Legnica
  tel./fax: +48 76 854 47 46

  Nabożeństwa
  niedziela: godz. 10.00 i 12.00,
  święta: godz. 10.00 i 18.00
  dni powszednie: godz. 8.00 lub 18.00 [ szczegóły ]

  Linki
 • Ukraiński Kościół Greckokatolicki
 • Archidiecezja Przemysko-Warszawska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce
 • Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce
 • Eparchia Olsztyńsko-Gdańska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce
 • Metropolitalne Duchowne Seminarium w Lublinie

 • Cerkiew Lódź
 • Cerkiew Opole
 • Cerkiew Poznań
 • Cerkiew Słupsk
 • Cerkiew Wrocław

 • [więcej]


  Parafia Greckokatolicka w Legnicy (Eparchia Wrocławsko-Koszalińska kościoła Greckokatolickiego w Polsce) © 2021
  PARAFIA

  O parafii
  Duszpasterze
  Historia parafii
  Świątynia
  Chór parafialny
  Zespół „Damo Radu”
  Festiwa Twórczości Sakralnej
  WYDARZENIA

  OGŁOSZENIA
  PARAFIALNE


  Aktualizowano:
  2024-05-25
  FOTO GALERIE

  KONTAKT

  Kontakt
  Lokalizacja na mapie

  Linki