Z dnia: 2014-03-09

Akcja Katolicka diecezji legnickiej z Kościołem greckokatolickim

9 marca 2014 r. odbyło się spotkanie Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej ze Wspólnotą Kościoła obrządku wschodniego w Parafii Greckokatolickiej pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Legnicy. Spotkanie zostało zorganizowane przez Proboszcza Parafii ks. dr Mirosława Drapałę oraz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Legnicy. Przesłaniem tego spotkania było spotkanie społeczności Kościoła rzymskokatolickiego ze społecznością Kościoła greckokatolickiego. W spotkaniu uczestniczyli ks. prof. dr hab. Jan Klinkowski – diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej, ks. dr Mirosław Drapała – Proboszcz greckokatolickiej parafii pw. Zaśnięcia NMP w Legnicy, asystenci kościelni Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej ks. Roman Raczak z Legnicy i ks. Aleksander Siemiński z Kamiennej Góry. W spotkaniu uczestniczyli także członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej, wierni Kościoła greckokatolickiego i członkowie Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej.
W programie spotkania przewidziano: wprowadzenie członków Akcji Katolickiej w liturgię obrządku Kościoła greckokatolickiego, uczestnictwo w Bożej Liturgii Św. Bazylego Wielkiego i spotkanie wspólnot obu Kościołów w parafialnej świetlicy.
Ks. dr Mirosław Drapała opowiedział o sytuacji Kościoła Greckokatolickiego w latach 1947 – 1957 r. i ogromnych trudnościach w sprawowaniu opieki duszpasterskiej na rzecz wiernych, którzy byli wówczas całkowicie pozbawieni posługi duszpasterskiej w swoim obrządku. Dopiero w roku 1957 otwarto kilka ośrodków duszpasterskich w tym jeden ośrodek w Legnicy, w rzymskokatolickiej parafii pw. Św. Jacka. Pierwszym duszpasterzem w Legnicy był ks. Włodzimierz Hajdukiewicz, którego praca z uwagi na rozproszenie wiernych była bardzo trudna. W tym czasie życie religijne parafii koncentrowało się głównie na udzielaniu Sakramentów i niedzielnej Służbie Bożej. Sytuacja taka trwała do roku 1975, tj. do czasu gdy proboszczem parafii został ks. Jan Martyniak, późniejszy biskup i arcybiskup. Ks. Jan Martyniak ożywił w parafii działalność duszpasterską wprowadzając pracę katechetyczną dla młodego pokolenia oraz inne formy duszpasterskie dla dorosłych. Brak własnej świątyni nie sprzyjał sprawowaniu Boskiej liturgii, gdyż specyfika wnętrza świątyni greckokatolickiej różni się od wnętrza świątyni rzymskokatolickiej, Ks. Jan Martyniak razem ze swoimi wiernymi podjęli decyzją o budowie w Legnicy swojego ośrodka parafialnego. Inicjatywie towarzyszył życzliwa postawa i pomoc ówczesnych władz samorządowych.
W roku 1991 został poświęcony przez ks. biskupa Jana Martyniaka plac pod ośrodek duszpasterski i rozpoczęto budowę kaplicy. Rok 1997 to przejście ze sprawowaniem liturgii z parafii św. Jacka do nowo wybudowanej kaplicy. Budowę nowej cerkwi rozpoczęto w roku 1998 a podstawowy etap budowy zakończono poświęceniem w 2007 r. Obrzędom konsekracji oraz liturgii przewodniczył abp Jan Martyniak, metropolita przemysko-warszawski Kościoła greckokatolickiego. W koncelebrze uczestniczyli: biskup wrocławsko-gdański Włodzimierz Juszczak oraz inni hierarchowie i duchowni kościoła obrządku bizantyjsko – ukraińskiego. W uroczystościach brali udział: biskup senior Tadeusz Rybak i legnicki Biskup Pomocniczy Stefan Regmunt. W roku 2012 cerkiew legnicką nawiedził patriarcha kijowski Światosław Szewczuk – wielka osobowość Kościoła obrządku bizantyjsko – ukraińskiego.
Cerkiew legnicka pw. Zaśnięcia NMP prezentuje się bardzo okazale, ma nowe wyposażenie, ozdobny Ikonostas. Nowe, starannie wykonane freski pokazują pełne majestatu teologiczno – estetyczne piękno kultury bizantyjskiej. Ikonografię tej legnickiej świątyni trzeba koniecznie zobaczyć, tym bardziej, że współczesne kierunki w malarstwie i w sztuce w ogóle, dla ogromnej rzeszy odbiorców nie są zrozumiałe.
Proboszcz ks. dr Mirosław Drapała przedstawił strukturę architektoniczną oraz omówił symbolikę i znaczenie ikonostasu oraz ikon na ścianach domu Bożego.
Boża Liturgia Św. Bazylego Wielkiego była sprawowana w języku ukraińskim, obrzędom liturgicznym towarzyszył chór parafialny. Dla katolików rzymskokatolickich modlitwa się przed ikonami razem ze społecznością Kościoła greckokatolickiego była wielkim przeżyciem. Ogromne uznanie należy się chórowi, który z pięknym brzmieniem ubogacił Boski wymiar sprawowanej liturgii. Słowo Boże wygłosił ks. prof. dr hab. Jan Klinkowski, który rozważając pytanie „jak osiągnąć życie wieczne”, przekazał w sposób jasny i zrozumiały warunki, które każdy z nas powinien spełnić aby być zbawionym. Pierwszym warunkiem jest „wiara w Jezusa ukrzyżowanego”, która wprowadza w przestrzeń zbawienia. Warunkiem na drodze do zbawienia jest także „przyjęcie chrztu świętego i uczestnictwo w Sakramentach świętych. Kolejny warunek według wskazań Jezusa to „zachowanie przykazania Ojca”. Także niezbędnym warunkiem osiągnięcia życia wiecznego jest przypomnienie Św. Pawła, który mówi aby życie codzienne było nacechowane „pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością i łagodnością”. Homilia księdza profesora Jana Klinkowskiego poparta przykładami i cytatami z pisma świętego pokazuję drogę, którą trzeba przebyć aby mieć życie wieczne. Obszerniejszy bardziej rozbudowany tekst homilii znajduje się w oddzielnie załączonej publikacji.
Dalszy ciąg uczestnictwa w tej niezwykłej uroczystości to spotkanie obu społeczności w świetlicy parafialnej. Spotkanie było nacechowane wspólną troską o życie codzienne Kościołów rzymsko i grecko katolickiego, o pokój na ziemi ukraińskiej i możliwość bliższej współpracy na poziomie lokalnym. Akcja Katolicka zaprosiła wiernych Kościoła greckokatolickiego do uczestnictwa w organizowanej Sesji Naukowej podczas I Kongresu Eucharystycznego Diecezji Legnickiej.
Franciszek Kwaśniak
 
Wydarzenia
 • 2024 (6)
 • 2023 (25)
 • 2022 (20)
 • 2021 (13)
 • 2020 (18)
 • 2019 (7)
 • 2018 (9)
 • 2017 (20)
 • 2016 (32)
 • 2015 (33)
 • 2014 (17)
 • 2013 (7)
 • 2012 (3)
 • 2011 (8)
 • 2010 (9)
 • 2009 (1) • Adres i kontakt
  ul. Wrocławska 180
  59-220 Legnica
  tel./fax: +48 76 854 47 46

  Nabożeństwa
  niedziela: godz. 10.00 i 12.00,
  święta: godz. 10.00 i 18.00
  dni powszednie: godz. 8.00 lub 18.00 [ szczegóły ]

  Linki
 • Ukraiński Kościół Greckokatolicki
 • Archidiecezja Przemysko-Warszawska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce
 • Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce
 • Eparchia Olsztyńsko-Gdańska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce
 • Metropolitalne Duchowne Seminarium w Lublinie

 • Cerkiew Lódź
 • Cerkiew Opole
 • Cerkiew Poznań
 • Cerkiew Słupsk
 • Cerkiew Wrocław

 • [więcej]


  Parafia Greckokatolicka w Legnicy (Eparchia Wrocławsko-Koszalińska kościoła Greckokatolickiego w Polsce) © 2021
  PARAFIA

  O parafii
  Duszpasterze
  Historia parafii
  Świątynia
  Chór parafialny
  Zespół „Damo Radu”
  Festiwa Twórczości Sakralnej
  WYDARZENIA

  OGŁOSZENIA
  PARAFIALNE


  Aktualizowano:
  2024-04-20
  FOTO GALERIE

  KONTAKT

  Kontakt
  Lokalizacja na mapie

  Linki